รมว.ศธ.ส่ง”ไกรเสริม”ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด เปิดศูนย์บริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย “ซ่อม สร้าง ล้าง ใหม่”

(4 ก.ย.62) นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการ สกศ.​, นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัด ศธ., นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ., นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน.​ และนายธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ อ.โพนทอง และ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมนักศึกษาอาชีวะ และ กศน. ที่เปิดศูนย์บริการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล ตามโครงการ​ “กระทรวงศึกษาธิการเพื่อประชาชน ซ่อม สร้าง ล้าง ใหม่” โดยมีนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนให้การต้อนรับ

ภารกิจที่ อ.โพนทอง

นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัด ศธ. กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ โดยอำเภอโพนทองเป็นอำเภอหนึ่งที่ได้รับกระทบดังกล่าว มีโรงเรียน​ได้รับความเสียหาย​ 172 แห่ง​ ปิดเรียน​ 79​ แห่ง​ หมู่บ้านได้รับผลกระทบ 196 หมู่บ้าน จำนวน 9,638 ครัวเรือน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 68,611 คน

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงได้จัดบุคลากรจิตอาสาเข้าทำการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเปิดศูนย์ “ซ่อม สร้าง ล้าง ใหม่” ณ​ วิทยาลัย​เทคนิค​การอาชีพโพนทอง​ และจัดเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อดูแลบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในอำเภอโพนทอง จำนวน 2,000 ชุด

ภารกิจที่ อ.เสลภูมิ

ต่อมาเลขานุการ​ รมว.ศึกษาธิการ​ พร้อมคณะ​ เดินทางไปโรงเรีย​นบ้านนาแซง​ อ.เสลภูมิ​ จ.ร้อยเอ็ด​ เพื่อพบปะประชาชน​ที่ได้รับ​ผลกระทบ​จากอุทกภั​ย​ โดย​ในส่วน​ของ​อำเภอเสลภูมิ​ จังหวัด​ร้อยเอ็ด​ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่สร้างความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตตามปกติ ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินได้รับความเสียหายรวมทั้งการสัญจรไปมาด้วย​ ซึ่งจากการสำรวจมีหมู่บ้านได้รับผลกระทบจำนวน 81​ หมู่บ้าน 12,545 ครัวเรือน ประชาชน​กว่า 48,400 คน ได้รับความเดือดร้อน ไร่นา ทรัพย์สินเสียหาย

กระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดบุคลากรจิตอาสาเข้าทำการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน​ที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าวในแนวทาง “ศูนย์ซ่อม สร้าง​ ล้างใหม่”โดย​ สอศ. และสำนักงาน กศน. ตลอด​จนร่วมกับสำนักงาน​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)​ จัดเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อดูแลบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในอำเภอเสลภูมิ​ จำนวน 1,000 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้

นายไกรเสริม​ โตทับเที่ยง​​ กล่าว​ว่า​ได้ทราบข้อมูล​ว่าประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด​ ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่สร้างความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต​ ที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบรวมทั้งการสัญจรไปมาไม่สะดวก​ และการดำรงชีวิตตามปกติ

รัฐบาลได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และมอบหมายให้ส่วนราชการต่าง​ ๆ​ เข้าทำการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด​ ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องอย่างเต็มที่ โดยฉพาะอย่างยิ่ง​ สอศ.​ สพฐ.และสำนักงาน​ กศน. เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านบุคลากรจิตอาสา​ เร่งเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม โดยประชาชนสามารถ​แจ้งขอความช่วยเหลือเพื่อรับบริการจากบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่​ ซึ่งมีครู​ เจ้าหน้าที่​ส่วนราชการ​ จิตอาสา​จากหน่วยงานในสังกัด​ ศธ.​ ทั่วทั้งภาค​ตะวันออกเฉียงเหนือ​ร่วมดูแลประชาชน​ครั้งนี้​ รวมถึง​เป็นกำลังใจให้ประชาชน​ผ่านภัยพิบัติ​ไปได้ด้วยดี​ และขอบคุณผู้เกี่ยวข้อง​ทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือ​ประชาชน​

ต่อมาเลขานุการ​ รมว.ศึกษาธิการ​ พร้อม​คณะ​ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม​โรงเรียน​บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ​ อ.เสลภูมิ​ จ.ร้อยเอ็ด​ ซึ่งได้รับผลกระทบ​จากน้ำท่วมจนไม่สามารถ​เปิดการเรียน​การ​สอน​ได้​ และกล่าวว่าการลงพื้น​ที่ในวันนี้เพื่อช่วยเหลือ​ประชาชน​ที่ประสบอุทกภัย​ รวมถึง​ตรวจสอบ​สภาพความเสียหาย​ของโรงเรีย​นที่ถูกน้ำท่วม​ ซึ่ง​ขณะนี้​เป็นการช่วยเหลือประชาชน​เฉพาะหน้าก่อน​ ส่วนในระยะต่อไปจะมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​​ เพื่อจัดสรร​งบประมาณ​และสิ่งจำเป็น​ในการฟื้นฟู​สภาพ​โรงเรียน​ให้สามารถ​เปิดเรียนได้ตามปกติ​ พร้อมยืนยัน​ว่า​ ศธ.ให้ความสำคัญ​กับการศึกษา​และเร่งหาแนวทางเยียวยาผู้​ได้รับ​ผลกระทบ​ทุกภาค​ส่วนเพื่อให้การจัดการศึกษา​สามารถ​ดำเนิน​การได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้​ สพฐ. รายงานสรุป​จำนวนสถานศึกษา​และนักเรียน​ที่ได้รับ​ผลกระทบ​จากพายุโพดุล โดยมีโรงเรียน​ที่ปิดเรียนจำนวน​ 7​ จังหวัด​ ได้แก่​ กาฬสินธุ์​ ยโสธร​ ร้อยเอ็ด​ ศรีสะเกษ​ อุบลราชธานี​ อำนาจเจริญ​ และพิจิตร​ รวมจำนวน​ 29​ โรงเรียน​ มีนักเรียน​ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเรียนรวมจำนวน​ 1,855 คน​ ขณะที่จำนวนโรงเรียน​ที่ได้รับผลกระทบมี​ 9​ จังหวัด​ จำนวนรวม​ 264 โรงเรียน​ และมีนักเรียนได้รับผลกระทบ​รวมจำนวน​ 3,927 คน

โอกาสนี้ ​นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ ได้เดินทางไปให้กำลังใจครอบครัว นายภิญญา สุวรรณภิญญา อายุ 65 ปี ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วม เมื่อวันที่ 2 กันยายน 62 ตั้งศพอยู่ที่บ้านเลขที่ 1 หมู่ 2 ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

อิชยา กัปปา, ปารัชญ์​ ไชย​เวช​/ สรุป​
ธนภัทร​ จันทร์​ห้างหว้า, กิตติกร​ แซ่​หมู่​/ ถ่ายภาพ​

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: