เลขานุการ รมว.ศธ.”ไกรเสริม” เปิดสมัชชาการศึกษาสตูล “คนสตูลในศตวรรษที่ 21”

จังหวัดสตูล จัดงานสมัชชาการศึกษาสตูล ครั้งที่ 1 “คนสตูลในศตวรรษที่ 21” นำผลงานนวัตกรรมการศึกษาจากโรงเรียนต้นแบบ 10 โรงเรียน ผ่านโครงงานพื้นฐานวิจัยจากความสนใจของนักเรียน สู่การเรียนนอกห้องเรียนและหาคำตอบด้วยตนเอง

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการจัดงานสมัชชาการศึกษาสตูล ครั้งที่ 1 “คนสตูลในศตวรรษที่ 21” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดสตูล บุคลากรด้านการศึกษาจังหวัดสตูล , บุคลากรด้านการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน , บุคลากรด้านการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ , ครู , นักวิชาการการศึกษา เข้าร่วมกว่า 700 คน

บรรยากาศภายในงาน มีการนำผลงานการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ของ 10 โรงเรียนต้นแบบ มาแสดงให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้ถึงการจัดนวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดสตูล ผ่านโครงงานพื้นฐานวิจัยกับโรงเรียนนำร่อง สู่การเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในพื้นที่การเรียนรู้ มีครูสามเส้า และกลไกการจัดการ ซึ่งเป็นเป้าหมายของนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาให้เด็กเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และสร้างกลไกการจัดการศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน อีกทั้งให้เด็กนักเรียนได้มีกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน คิด วิเคราะห์นอกห้องเรียน การหาคำตอบด้วยตนเอง ฃ

ทั้งนี้ งานสมัชชาการศึกษาสตูล ครั้งที่ 1 “คนสตูลในศตวรรษที่ 21” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2562

โดยมีการระดมความคิดเห็นของคนในพื้นที่ ผ่านการ Workshop ในหัวข้อ คุณลักษณะคนสตูลในศตวรรษที่ 21 จากนักวิชาการศึกษา ผู้ปกครองผู้นำชุมชน และเด็กและเยาวชน , การบรรยายพิเศษเรื่อง “บริบทหลักสูตรภูมิสังคมกับหลักสูตรแกนกลาง” โดยก่อนพิธีเปิดมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทำไมต้องมีพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา” โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา และการลงนาม MOU ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จังหวัดสตูล โดยภาคประชาชน เอกชน หน่วยงานภาครัฐ กว่า 20 หน่วยงาน เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสตูล

สำหรับจังหวัดสตูล มีโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา 10 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนอนุบาลสตูล 2) โรงเรียนบ้านเขาจีน 3) โรงเรียนวัดหน้าเมือง 4) โรงเรียนบ้านทางงอ 5) โรงเรียนบ้านควนเก 6) โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 7) โรงเรียนอนุบาลมะนัง 8) โรงเรียนบ้านโกตา 9) โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก และ 10) โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ ศธจ.สตูล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: