รมช.ศธ.(กนกวรรณ)​มอบชุดประชาสัมพันธ์กระจายเสียงให้ กศน.นครราชสีมา

(31 สิงหาคม 62) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบชุดประชาสัมพันธ์และกระจายเสียงเคลื่อนที่เพื่อจัดการเรียนรู้ 28 ชุด ให้กับผู้แทนศูนย์การเรียนชุมชน กศน.ตำบล ในพื้นที่อำเภอครบุรี อำเภอโชคชัย และอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนอำเภอครบุรี ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลแซะ และนิทรรศการการจัดการเรียนรู้และการศึกษาอาชีพของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 32 อำเภอ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมกันนี้ยังได้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่า กศน.ดีเด่น จำนวน 25 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลแซะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สำนักงาน กศน.เป็นหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดกระจายอยู่ทุกตำบลทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกพื้นที่ จัดการศึกษาสำหรับประชาชนที่พลาดและขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการยกระดับความรู้ที่สูงขึ้น​ ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น​ มัธยมศึกษาตอนปลาย​ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และได้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนในประเทศหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างถาวร

ศธ.ความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมศักยภาพของการจัดการศึกษา กศน.เพิ่มมากขึ้น เพื่อดูแลประชาชน เยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา​ และที่ยังขาดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมด้านอาชีพ โดยนำบุคคลที่มีความรู้​ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพด้านต่าง​ ๆ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์

ในส่วนของครู กศน.ทั่วประเทศที่ยังมีจำนวนไม่เพียงพอนั้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ​ที่ดี​ ขณะนี้​ ศธ.กำลังพยายามเกลี่ยอัตรากำลังของข้าราชการครู​ กศน. โดยเบื้องต้นวางเป้าหมายไว้ อำเภอละ 1 คน​ รวมประมาณ 900 คน จากนั้นจะเปิดโอกาสให้คนของ กศน. เข้ามามีโอกาสเป็นพนักงานราชการต่อไป

สำหรับการมอบชุดประชาสัมพันธ์กระจายเสียงเคลื่อนที่ในครั้งนี้ เป็นสื่อเทคโนโลยีที่ครู​ กศน.จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ที่สามารถเข้าถึงชุมชน เป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างหลากหลาย เข้าถึงพื้นที่ชนบทที่ห่างไกล

นอกจากนี้ สำนักงาน กศน. ยังจัดการศึกษาต่อเนื่องให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ทั้งการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาทักษะชีวิต และพัฒนาสังคมและชุมชน ตลอดจนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนตลอดชีวิตให้กับประชาชนอีกด้วย ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการงานการศึกษา ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทุกอำเภอ และกศน.ตำบลทุกแห่งทั่วประเทศ

อิชยา กัปปา, ปารัชญ์​ ไชย​เวช​/สรุป​
ธนภัทร​ จันทร์​ห้างหว้า/ถ่ายภาพ​

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: