รมช.ศธ.”กนกวรรณ” วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนใหม่โรงเรียนเอกชน จ.ปราจีนบุรี

วันนี้ (30 ส.ค.62) เวลา 10:39 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพระวิสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายชยุต ภุมมะกาญจนะ นายสฤษฎิ์ บุตรเนียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร สช. พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ปัจจุบันอาคารเรียนวิสุทธานุสรณ์ ซึ่งเป็นอาคารเรียนที่มีอายุการใช้งานมากว่า 35 ปี ตัวอาคารมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ทำให้ไม่ปลอดภัยที่จะใช้เป็นอาคารเรียนได้อีกต่อไป ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้น เพื่อใช้ทดแทนอาคารเรียนหลังดังกล่าว ซึ่งตนมีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักเรียน เมื่อได้มีอาคารหลังใหม่ โรงเรียนก็จะสามารถจัดการศึกษาได้อย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกขน (สช.) จึงได้อนุมัติงบประมาณอุดหนุนเป็นเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ชั้น จำนวน 24 ห้องเรียน เป็นจำนวนเงิน 21,172,900 บาท และทางโรงเรียนสมทบค่าก่อสร้างอีก จำนวน 9,047,100 บาท รวมเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนทั้งสิ้น จำนวน 30,247,000 บาท ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อสถานศึกษามีความพร้อมในทุกมิติ จะเป็นส่วนสำคัญที่เอื้อต่อการเรียนรู้ต่อไปสำหรับเยาวชนได้อย่างมีคุณภาพ

สำหรับโรงเรียนวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตั้งอยู่ในเขตตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. จัดการเรียนการสอนแบบสงเคราะห์เรียนฟรีโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเรียน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 5,669 คน ครู 262 คน

ภาพ/ข่าว: คณะทำงาน รมช.ศธ.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: