หมวดหมู่
สป.

รมช.ศธ.’กนกวรรณ’ ห่วงใยสุขภาพประชาชน สั่ง กศน.ลุยพื้นที่ให้ความรู้ประชาชน

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ห่วงใยนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงฤดูฝน กำชับให้ กศน.บูรณาการร่วมกับสถานพยาบาลของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้คำแนะนำรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการรักษาสุขภาพ และความปลอดภัยในช่วงหน้าฝน

ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า “ในช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนตกชุก และในบางพื้นที่มีพายุ ฝนตกหนักเกือบทุกวัน อุณหภูมิเย็นลงและมีความชื้นเพิ่มขึ้น ทำให้เชื้อโรคหลาย ๆ ชนิดเติบโตและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน อาจเกิดอาการเจ็บป่วยในที่สุด โดยเฉพาะโรคติดต่อที่มักเกิดขึ้นในหน้าฝนที่ต้องระวังเป็นพิเศษตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเตือน ได้แก่

  • กลุ่มโรคติดต่อของระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน อาหารเป็นพิษ ไทฟอยด์ บิด เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ และบี
  • กลุ่มโรคติดต่อของระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ หวัด หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ
  • กลุ่มโรคติดต่อที่เกิดจากยุง ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบเจอี โรคมาลาเรีย
  • กลุ่มโรคติดเชื้อผ่านทางบาดแผล หรือเยื่อบุผิวหนัง ได้แก่ โรคไข้ฉี่หนู หรือแลปโตสไปโรซิส
  • กลุ่มโรคเยื่อบุตาอักเสบ หรือโรคตาแดง

จึงได้กำชับให้ กศน. ทั่วประเทศประสานและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แนะนำแก่ประชาชน รวมถึงการดูแล ป้องกันภัยสำหรับตนเองและบุตรหลาน เมื่อเกิดอุทกภัยหรือน้ำท่วมขัง เช่น ภัยจากสัตว์เลื้อยคลาน และภัยจากกระแสไฟฟ้าที่อาจรั่วซึม เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงาน กศน. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) แจ้งสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดให้พิจารณาและระมัดระวังเรื่องการสัญจรในหน้าฝน โดยเฉพาะการจัดทัศนศึกษา หรือศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ก่อนการเดินทางผู้ขับขี่ต้องเตรียมคนขับและยานพาหนะให้พร้อม ทั้งสภาพร่างกายคนขับ พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการขับรถติดต่อกันเป็นเวลานาน หากต้องเดินทางไกลควรแวะพักเป็นระยะหรือมีคนขับสับเปลี่ยนกัน ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่ทำให้ง่วง เช่น ยาลดน้ำมูก ยาภูมิแพ้ เป็นต้น  และขอให้ตรวจสอบสภาพรถให้มีความสมบูรณ์สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ที่สำคัญต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงงดเดินทางในเวลากลางคืนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและครู

ดังนั้น ขอให้หน่วยงาน สถานศึกษาทุกแห่งให้ความสำคัญในความปลอดภัยและสุขภาพของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น” รมช.ศธ.กล่าว

กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s