หมวดหมู่
ภูมิภาค

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวราราม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวราราม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับผิดชอบดำเนินงานสนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการศึกษาและพัฒนาอาชีพ ทรงมีพระราชดำริให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกันจัดทำแผนงานฝึกอบรมเยาวชนเกษตรในพื้นที่วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

ในชั้นต้นให้จัดหาเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรมซึ่งควรเป็นลูกศิษย์วัด พระราชทานเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2528 เมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรการปฏิบัติงาน ณวัดญาณสังวราราม โดยมีศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯรับสนองพระราชดำริดำเนินการฝึกอบรม และจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชน
ดำเนินการ ศึกษาทดลอง วิจัยด้านการเกษตรธรรมชาติและเมล็ดพันธ์ุ โดยได้พัฒนาพันธ์ุกระเจี๊ยบเขียว และได้รับพระราชทานชื่อว่าธราธิป เมื่อปี พ.ศ.2559 มีความหมายว่ากระเจี๊ยบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งเป็นพันธ์ุทีได้รับความนิยมมากจากเกษตรกรและผู้บริโภค มีรสชาติหวานอร่อย และให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ 50-80 เมล็ดต่อฝัก ปลูกได้ผลภายใน 45 วัน นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่ประชาชนโดยรอบนำไปปลูกเพื่อสร้างรายได้จำนวนมาก

นอกจากนั้น ในทุกปี ศูนย์ฝึกอาชีพฯ ยังจัดงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง

ข้อมูล/ภาพถ่าย: วัชรีภรณ์ โกสินเจริญชัย สำนักงาน กศน.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s