หมวดหมู่
ภูมิภาค

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวราราม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง อง […]

หมวดหมู่
สพฐ.

เสมา 2 ฝากผู้บริหารมัธยม ปรับการเรียนการสอนให้สนุก กระตุ้นทักษะการคิดเชิงระบบ ตอบโจทย์ยุค AI

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา […]