หมวดหมู่
สป.

ศธ.สร้างการรับรู้ ‘เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้านการศึกษา’ ในระดับพื้นที่

ประเด็นสำคัญ– จัดประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู […]