รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงแนวคิดการเน้นโรงเรียนที่มีคุณภาพสูง (High Quality School) เพื่อสร้างเด็กเก่งให้เป็นอนาคตของประเทศ ไม่เกี่ยวกับการเป็นโรงเรียนสำหรับอภิสิทธิ์ชน หรือแบ่งแยกชนชั้น

ประธาน กพฐ. กล่าวว่า ความจริงในเรื่องนี้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว .ศึกษาธิการ ได้พูดในที่ประชุม กพฐ. เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา แต่ความหมายของท่านคือ “การเน้นให้โรงเรียนที่มีศักยภาพ สร้างเด็กเก่งให้สร้างเด็กเหล่านี้เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนากำลังคนของประเทศ ซึ่งเป็นลักษณะของ High Quality School” ไม่ได้มีเจตนาจะแบ่งแยกตามที่บางกลุ่มกำลังพูดถึงและเบี่ยงประเด็นออกไป

ซึ่งเรื่องการสร้างเด็กเก่ง กพฐ.ได้พูดคุยกันกับ รมว.ศึกษาธิการ ก่อนจะมารับตำแหน่งด้วยซ้ำไปว่า กพฐ. ต้องการให้มีการสอบคัดเลือก 100% สำหรับโรงเรียนแข่งขันสูง (โรงเรียนดังตามความรู้สึกของชุมชน) เพื่อป้องกันปัญหาการฝากเด็กของสมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า และผู้มีบารมีบางคน อีกทั้งยังให้ทุกคนมีความเสมอภาคทางโอกาสที่จะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทุกคน ไม่ใช่กันไว้ 60:40 คือในพื้นที่ 60% เหลือเพียง 40% เท่านั้นที่ให้คนนอกเขตพื้นที่เรียนได้

แนวคิดการสอบคัดเลือก 100 % ของโรงเรียนดัง (แข่งขันสูง) เป็นการสร้างความเสมอภาคทางโอกาสทุกคน และเขตบริหารคือทั่วประเทศ เหมือนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มหิดลวิทยานุสรณ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นต้น

การใช้คำว่า Elite ของ รมว.ศึกษาธิการ มิได้มีเจตนาใช้คำตรงกับความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ แต่ท่านเน้นโรงเรียนที่สามารถสร้างเด็กเก่งจริง ๆ เพื่ออนาคตของประเทศ มิได้เกี่ยวกับโรงเรียนสำหรับอภิสิทธิ์ชน หรือแบ่งแยกชนชั้นแต่อย่างใด สังคมไทยเวลานี้น่าห่วงตรงที่นักการเมือง นักการศึกษา นักวิชาการ บางกลุ่ม บางคน พยามยามแสวงหาโอกาสสร้างกระแสนิยม โดยขาดการทำความเข้าใจเจตนาของผู้พูด มุ่งแต่จะหวังผลตามกระแสนิยม

ถ้าอย่างนั้นต้องเลิกสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มหิดลวิทยานุสรณ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย และอื่น ๆ ที่สอบคัดเลือกทั้งหมด ให้รับเด็กในพื้นที่บริการ 100% ทุกโรงเรียน (ไม่ต้องสนใจความเสมอภาคทางโอกาสที่ทุกคนมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก)

เรากำลังจะสร้างเด็กเก่งให้ได้เรียนกับโรงเรียนที่มีความพร้อมที่จะถูกสร้างให้นักเรียนเก่งได้ ไม่ใช่ความเหลื่อมล้ำ แต่ถ้ามองอีกมุมคือ “ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางต่างหาก”

เราต้องคิดถึงการสร้างเด็กเก่งให้เก่งขึ้น ไม่ใช่สร้างเด็กทุกคนให้เป็นค่าเฉลี่ยเท่า ๆ กันทั้งประเทศ แต่หลักการสำคัญคือ ทุกคนต้องมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพพื้นฐานขั้นต่ำเท่ากัน

ทำไมโรงพยาบาลศิริราช จึงต้องสร้างโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลหรือ? เฉพาะคนมีเงินหรือ? ที่มีสิทธิ์รับการรักษาที่นี่ ผมว่าไม่ใช่ แต่เป็นการนำรายได้จากคนมีเงิน คนที่รับภาระได้ให้จ่ายแพงหน่อย แล้วนำกำไรมาช่วยคนรายได้น้อยที่โรงพยาบาลศิริราช อย่าอ้างความเหลื่อมล้ำที่ขาดเหตุผล และให้มองโลกแห่งความเป็นจริงที่เราต้องสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพของเราให้เก่ง เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต

เอกชัย กี่สุขพันธ์
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

25 สิงหาคม 2562

—————————————-

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง:
https://www.thaipost.net/main/detail/44188