หมวดหมู่
ผู้บริหาร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย ศธ.

วันนี้ (19 สิงหาคม 2562) เวลา 17.27 น. สมเด็จพระกนิษฐาธ […]