หมวดหมู่
ภูมิภาค

ศปบ.จชต.จัดอบรมพนักงานวิทยุคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) จัดอบรมพนักงานวิทยุคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารและผู้ใช้งานเครือข่าย ภายใต้โครงการโครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสาร

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ศปบ.จชต. จัดการอบรมพนักงานวิทยุคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารและพัฒนาผู้ใช้งานเครือข่าย ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสาร โดยมีนายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย น.ส.นวลพรรณ วรรณสุธี, นายศักดิ์จิต มาศจิตต์, นายพิทยา เพชรรักษ์ ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี, นายเชาวลิต เชื้อนุ่น วิทยากรจากศูนย์วิทยุสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากร ศปบ.จชต.เข้าร่วมกว่า 150 คน ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ กล่าวว่า การอบรมพนักงานวิทยุคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ จัดขึ้นเพื่อต้องการให้พนักงานวิทยุสื่อสาร หรือผู้รับผิดชอบในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (3 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สามารถสื่อสารผ่านทางเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ แจ้งเหตุเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน และติดต่อสื่อสารกับ ศปบ.จชต.ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนที่เข้าร่วมการอบรมนี้ จะมีความสุขกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำแนวคิด แนวทาง หรือประสบการณ์ที่มีคุณค่าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง นักเรียน โรงเรียน และการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ขอบคุณภาพถ่าย/ข้อมูล : ศปบ.จชต.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s