หมวดหมู่
สป.

รมช.ศธ.”กนกวรรณ วิลาวัลย์” ลงพื้นที่สตูล

(17 สิงหาคม 2562) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล และตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพของ กศน.อำเภอมะนัง ณ ถ้ำภูผาเพชร ซึ่งพัฒนาอาชีพประชาชนเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวแก่งสายทอง

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ว่า ศูนย์​ กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย ​​อ.เมืองสตูล ได้จัดโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน​ การพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น​ เช่น​ กิจกรรมช่างเสริมสวย การจักสานเส้นพลาสติก​ การทำอาหารว่าง​ การทำขนมเบเกอรี่​ โดยประชากรบนเกาะสาหร่าย​ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 80% และศาสนาพุทธ 20%

สำหรับการเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้เดินทางมาพร้อมกับเลขาธิการ กศน. (นายศรีชัย พรประชาธรรม) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ และผู้บริหาร กศน. ส่วนกลางและพื้นที่ เพื่อต้องการติดตามรับฟังสภาพปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์ กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย เพื่อปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อะไรที่ไม่มีก็จะนำไปปรับปรุง

โดยเฉพาะการจัดหลักสูตร การส่งเสริมอาชีพในชุมชนแก่ประชาชนในพื้นที่ ให้มีฐานะ สุขภาพ และสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นในชีวิต​ เช่น นโยบายในการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือมัคคุเทศก์ เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ด้านการท่องเที่ยวสอดคล้องกับวิถีชีวิต และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ ซึ่งจะส่งผลดีในเรื่องของการพัฒนาอาชีพ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น แต่ยังคงรักษาวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ในพื้นที่ให้คงอยู่เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวโลกรู้จักเกาะแห่งนี้มากยิ่งขึ้น

สำหรับการส่งเสริมอาชีพในทุกพื้นที่​ จะให้สำนักงาน กศน.เพิ่มช่องทางการขายสินค้าสำหรับประชาชนให้มากขึ้น​ คือ การขายสินค้าออนไลน์ ที่จะมีการปรับปรุงเว็บไซต์หรือเพจให้สั่งซื้อได้ นอกจากนี้ กศน.ต้องจัดหลักสูตรออนไลน์ด้านการส่งเสริมอาชีพ​ ให้ผู้เรียนเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาให้มากขึ้​น​ พร้อมทั้งพยายามทำอาชีพหลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนต่อไป วันนี้ กศน.ต้องเป็น กศน.ยุคใหม่ ที่จะปรับระบบการเรียนการสอนและการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง

ภารกิจที่เกาะสาหร่าย

ภารกิจที่ถ้ำภูผาเพชร

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s