“78 ปี อาชีวะ” เดินหน้าจัดการศึกษาด้านอาชีพ เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

(15 ส.ค. 62) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา “กรมอาชีวศึกษา ครบรอบ 78 ปี” ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมงาน

รมช.ศธ. กล่าวว่า อาชีวศึกษามีความสำคัญและมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้นทุกวัน จนมีคำกล่าวไว้ว่า “อาชีวะสร้างคน สร้างชาติ” แต่จากการลงพื้นที่เห็นว่า ควรเพิ่มเติมเป็น “อาชีวะแก้จน สร้างคน สร้างชาติ” เพราะการจัดการศึกษาของอาชีวะทำให้ผู้เรียนมีอาชีพ มีรายได้ สามารถสร้างคนนำพาประเทศชาติให้ไปรอด จึงควรส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านอาชีพในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชากรของประเทศ ควรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนที่มีอยู่และดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นอีก เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครบรอบ 78 ปี ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเดิม คือ กรมอาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2484 มีภารกิจในการจัดการเรียนรู้ ด้านส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพจากรูปแบบโรงเรียนการช่างสตรีและโรงเรียนการช่างชาย จนพัฒนามาเป็นวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยอาชีวศึกษา และเมื่อกรมอาชีวศึกษาได้ปรับเปลี่ยนเป็น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมีการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2555 ได้มีการประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่ง และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร จำนวน 4 แห่ง เพื่อรองรับการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทางเน้นการเรียนในภาคปฏิบัติ

ปัจจุบันมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในการดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 941 แห่ง ที่จะร่วมกันพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีปริมาณคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของภาคเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ต่อไป

อิชยา กัปปา / สรุป

ขอบคุณภาพถ่าย / ประชาสัมพันธ์ สอศ.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s