หมวดหมู่
สป.

รมช.ศธ.”กนกวรรณ วิลาวัลย์” ลงพื้นที่สงขลา พบปะรับฟังสภาพปัญหา กศน.-สช.

(16 สิงหาคม 2562) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. และการศึกษาเอกชน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อต้องการไปพบปะ เยี่ยมเยียน รับฟังสภาพปัญหาให้ครบทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อยืนยันว่ารัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในทุกพื้นที่ โดย ศธ.จะเร่งพัฒนาและจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเดินทางมาจังหวัดสงขลา ถือเป็นจังหวัดแรกในภาคใต้ที่เดินทางลงพื้นที่ ได้มีโอกาสพบปะกับครู ผู้บริหาร ครูสอนศาสนาอิสลาม ผู้แทนสมาคมโรงเรียนเอกชน ผู้แทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ผู้แทนสถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) สังกัดสำนักงาน กศน. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

ในภาคเช้า ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน อ.หาดใหญ่ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จากนั้นไปตรวจเยี่ยมและพบปะผู้บริหารและครูโรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนขนาดกลางชายล้วนในเครือคณะซาเลเซียนของบอสโก หรือโรงเรียนคริสต์

ในช่วงบ่าย ได้ตรวจเยี่ยมสถาบัน กศน.ภาคใต้ อ.เมืองสงขลา และมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. และ สช. ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมเดอะเบค วาเคชั่น ราชมังคลา อ.เมืองสงขลา

ในการพบปะครั้งนี้ ต้องการให้ทุกท่านเข้ามาช่วยการทำงานตามนโยบาย จึงได้รับฟังข้อคิดเห็น สภาพ ปัญหา และข้อเสนอแนะจากคนทำงานในระดับพื้นที่ โดยตัวแทนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้สะท้อนปัญหาเรื่องเงินอุดหนุนไม่เพียงพอ เรื่องโครงสร้างบริหารจัดการของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดใน จชต. เรื่องความต้องการในการเพิ่มเงินสิทธิในการรักษาพยาบาลของครูเอกชนเช่นเดียวกับข้าราชการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เรื่องการขอตำแหน่งศึกษานิเทศก์การศึกษาเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการศึกษาของ สช. เป็นต้น

“ข้อเสนอต่าง ๆ ที่ได้รับฟังในครั้งนี้ล้วนเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยคณะทำงานจะรวบรวมข้อมูลที่ได้รับฟังนำไปพิจารณา เรื่องใดที่ทำได้เร็วและเกิดประโยชน์สูงสุด ก็จะเร่งดำเนินการอย่างสุดความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครูโรงเรียนเอกชน ซึ่งมีข้อจำกัดของกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน จึงได้มอบให้ปลัด ศธ. ในฐานะประธานกองทุนดังกล่าวไปพิจารณาในการประชุมบอร์ดสิ้นเดือนนี้ เพื่อให้ได้ข้อสรุปปรับเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลครูเอกชน จากเดิมปีละ 1 แสนบาท เป็น 1.5 แสนบาท” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

อนึ่ง ในการลงพื้นที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ศธ. ลงพื้นที่ติดตามรับฟังสภาพปัญหาความต้องการ เช่น นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ, นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน., นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ฯลฯ

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s