หมวดหมู่
สป.

รมช.ศธ.”กนกวรรณ วิลาวัลย์” ลงพื้นที่พัทลุง หารือกับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ จัดตั้งกองลูกเสือมัคคุเทศก์

(16 สิงหาคม 2562) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าก […]

หมวดหมู่
สป.

รมช.ศธ.”กนกวรรณ วิลาวัลย์” ลงพื้นที่สงขลา พบปะรับฟังสภาพปัญหา กศน.-สช.

(16 สิงหาคม 2562) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าก […]

หมวดหมู่
สอศ.

“78 ปี อาชีวะ” เดินหน้าจัดการศึกษาด้านอาชีพ เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

(15 ส.ค. 62) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกร […]

หมวดหมู่
สพฐ.

รมว.ศธ. เปิดการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ เน้นติดอาวุธให้บุคลากร “ร่วมกันทำ เราทำได้”

(16 ส.ค. 2562) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นป […]