หมวดหมู่
ผู้บริหาร สป.

ศธ.จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา ที่กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อเช้านี้ (12 สิงหาคม 2562) ที่สนามหน้า ศธ. / นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 88 รูป ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนางทยา ทีปสุวรรณ ภริยา, คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการ ทุกองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ เข้าร่วมพิธี

จากนั้น รมว.ศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหารและข้าราชการ ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ห้องโถง อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในนามของผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้มาพร้อมกัน ณ บริเวณพิธีแห่งนี้ ล้วนมีความปลาบปลื้มปีติโสมนัสเป็นล้นพ้น ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ได้เวียนมาบรรจบในวันที่ 12 สิงหาคม 2562

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนาน โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา สะท้อนผ่านภาพการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียน นักเรียน และนักศึกษาทุกหนแห่ง และทรงสอนหนังสือราษฎรด้วยพระองค์เอง ทั้งในชุมชน หมู่บ้าน และสถานศึกษาในถิ่นทุรกันดาร และยังทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยเมตตาธิคุณ เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกร และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติ และประชาชนตลอดมา

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 นี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต นำผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่อยู่ในบริเวณพิธีแห่งนี้ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ดังต่อไปนี้

“ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลประทานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญเพียบพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาพยาธิภัย ดำรงพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า ปวงข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรทั้งหลาย ตราบกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ”

จากนั้น คณะผู้บริหารและข้าราชการ ศธ. ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และลงนามถวายพระพร

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
กลุ่มสารนิเทศ สป. / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s