งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 “อ่านสร้างสรรค์ ปันหนังสือเพื่อน้อง”

(10 สิงหาคม 2562) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 และงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค” ณ เวทีกิจกรรมกลางสุนีย์ทาวเวอร์ จ.อุบลราชธานี

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มบริษัทก้าวหน้ากรุ๊ป สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี ได้พิจารณาเห็นว่า การอ่านเป็นพื้นฐานของการศึกษาการเรียนรู้ และมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ชีวิตประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาตนเองพัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติในที่สุด

จึงผลักดันการอ่าน เป็นวาระของจังหวัดอุบลราชธานี และได้ร่วมจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 11 ถือเป็นงานสัปดาห์หนังสือประจำปีของจังหวัดอุบลราชธานี

ในปี 2562 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 11-18 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมสุนีย์ทาวเวอร์ ในชื่อ งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 “อ่านสร้างสรรค์ ปันหนังสือเพื่อน้อง” ซึ่งได้จัดกิจกรรม “Run For Book วิ่งของพี่ หนังสือนี้เพื่อน้อง” เป็นการระดมทุนจัดซื้อหนังสือ สื่อการเรียนการสอน มอบให้กับโรงเรียน จำนวน 50 แห่ง และจัดตั้งกองทุนธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี

นายธฤติ ประสานสอน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การจัดงานในปีที่ผ่านมา มีการตอบรับที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ จากเด็กเยาวชน และกลุ่มครอบครัว เมื่อปีที่ผ่านมาได้เริ่มกิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่ จึงได้รับความสนใจกับกลุ่มเด็กปฐมวัย และภาคีเครือข่ายหลายหน่วยงานเป็นอย่างมาก

รูปแบบการจัดกิจกรรมในปีนี้ แบ่งกิจกรรมออกเป็น 12 กิจกรรมใหญ่ ๆ คือ

 1. งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จำหน่ายหนังสือดี หนังสือเด่น ทั้งสาระความรู้ ความบันเทิง นวนิยาย ของสำนักพิมพ์ต่าง ๆ กว่า 120 สำนักพิมพ์ มาลดราคา 20–70 %
 2. กิจกรรม “Run For Book วิ่งของพี่ หนังสือนี้เพื่อน้อง” เป็นการระดมทุนเพื่อนำรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย จัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอนโรงเรียน จำนวน 50 แห่ง มูลค่า 1,000,000 บาท พร้อมสมทบทุนจัดตั้งกองทุนธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี มูลค่า 500,000 บาท โดยแบ่งเงินออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก จัดทำธนาคารหนังสือ เพื่อยืม-คืน สำหรับโรงเรียนและครอบครัวที่ต้องการนำมาอ่านเพื่อสร้างพัฒนาการสำหรับเด็ก 0-6 ปี ส่วนที่สอง คือการซื้อหนังสือจำนวน 3 เล่ม เพื่อมอบให้กับคุณแม่แรกคลอดในวันที่ฉีดวัคซีนเข็มแรก โดยนำร่อง 3 โรงพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลอำเภอสำโรง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี มีกำหนดเปิดศูนย์ธนาคารหนังสือในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 โดยเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) เป็นประธานในพิธีเปิด
 3. กิจกรรมมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค โดย สสส. และมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ที่นำกิจกรรมโซนอ่าน เล่น สร้างสุข จำลองการจัดฐานการเรียนรู้และการเล่นด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และกิจกรรมสร้างเสริมทักษะชีวิต แก๊งไดโนป่วน ชวนตะลุยป่า (Dino Adventure) โซนมหัศจรรย์การอ่าน ผ่านนิทรรศการ “เส้นทางการอ่านเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย” โซนนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยสำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานีและ กศน. อำเภอทั้ง 25 อำเภอ
 4. กิจกรรมเส้นทางการเกษตร “เส้นทางเกษตรอินทรีย์ วิถีกินสบาย” ร่วมเสวนากับกลุ่มเกษตรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer, การขับเคลื่อนอุบลราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์ โดยปีนี้พิเศษมีความรู้เรื่องกัญชา โดยอาจารย์เดชา สิริภัทร ต้นตำรับน้ำมันเดชายาหอมพื้นบ้านและการทำเกษตรอินทรีย์
 5. กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 9 กลุ่มสาระ 47 ประเภทการแข่งขัน มีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกว่า 3,000 คน
 6. กิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี กศน.อำเภอทั้ง 25 อำเภอ 25 นวัตกรรม
 7. กิจกรรมการสอบแข่งขันวัดความรู้ ชั้น ป.3-ม.3 และวิชา GAT เชื่อมโยงชั้น 4-ม.6 ชิ่งโล่รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 8. กิจกรรมสัมมนาวิชาการ การ Workshop สาระความรู้ต่าง ๆ อาทิ เจาะลึกเรื่องวิ่ง โดยโค้ชเป้ง สาธิก ธนะทักษ์ ,ตามรอยพระราชพิธีราชาภิเษก โดย ศ.พิเศษธงทอง จันทรางศ, ,ธรรมะ vs อธรรม โดยพระมหาสมปอง, เมนูอร่อยจากกระดาษ คุณเนย Butter Love Arts, ครูยุคใหม่ สอนให้เป็น เน้นคิด ผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์ ด้วยสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย ฯลฯ
 9. กิจกรรมพบนักเขียนชื่อดัง ของสำนักพิมพ์ต่าง ๆ อาทิ ท่าน ว.วชิรเมธี หนุ่มเมืองจันทร์ ครูชีวัน วิสาสะ คุณตุ๊ปปอง เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป อ.วรเชษฐ เขียวจันทร์ เป็นต้น
 10. กิจกรรมมูนมัง เมืองอุบล นำเสนอหนังสือดีที่คนอุบลควรอ่าน จัดแสดงแนะนำแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ (ของดี) ในจังหวัดอุบลราชธานี การแสดงภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองอุบลราชธานี การนำเสนอประวัติ และผลงาน มอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูผู้รู้/ภูมิปัญญา ของคนอุบล เพื่อให้เป็นมูนมังเมืองอุบล
 11. กิจกรรมนันทนาการ การแสดง การเล่านิทาน เกมโชว์ การสร้างแรงบันดาลใจ จากดารา นักเขียน เป็นต้น
 12. กิจกรรมการประกวด “แม่ลูกผูกรักด้วยสายใย” เช่น การประกวดเพลงกล่อมลูก, การประกวดเล่านิทานกล่อมเด็ก เป็นต้น

ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวด้วยว่า งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี จัดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปี่ที่ 11 แล้ว ถือเป็นงานสัปดาห์หนังสือประจำปีของจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีส่วนสำคัญต่อการส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงอย่างแท้จริง

ขอบคุณข้อมูลและภาพถ่าย: สำนักงาน กศน.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s