รมช.ศธ.(กนกวรรณ วิลาวัลย์) ชื่นชมครูหลังกำแพงที่เรือนจำบางขวาง-สนับสนุนการศึกษาผู้พิการ รร.ศรีสังวาลย์-ศูนย์วิทย์รังสิต เป็นพื้นที่ของคนทุกวัย

(9 สิงหาคม 2562) นางกนกวร