ศปบ.จชต.-สอศ.ส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตรโรตีและชาชัก” แก่นักศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้

(8 สิงหาคม 2562) นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) เป็นประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมตามโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตกิจกรรมส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพให้แก่เยาวชนออกกลางคัน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอาชีพเยาวชนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ “หลักสูตรโรตีและชาชัก” โดยมีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาเข้าร่วม 108 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี จ.ปัตตานี

โครงการดังกล่าว ศปบ.จชต. ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพให้แก่เยาวชนออกกลางคันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสร้างอาชีพให้เยาวชนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย)

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้นำนักศึกษาไปศึกษาดูงานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ในกระบวนการทำโรตีกรอบ ซึ่งเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย ออกสู่วงกว้างไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

ข้อมูลและภาพถ่าย : ศปบ.จชต.
บัลลังก์ โรหิตเสถียร : เรียบเรียง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: