หมวดหมู่
แผน/ยุทธศาสตร์

รมช.ศธ.(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) แถลงนโยบายด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 หนุนเด็กไทยต้องได้เรียน Coding

(9 สิงหาคม 2562) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าก […]

หมวดหมู่
สอศ.

รมว.ศธ.แถลงข่าวโครงการ Share For Child “เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อฝันน้อง”

(9 สิงหาคม 2562) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระท […]

หมวดหมู่
สพฐ.

“เยาวชน .. รักษ์พงไพร” ระดับประเทศ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย

(9 สิงหาคม 2562) คณะผู้นำเยาวชน .. รักษ์พงไพร ระดับประเ […]

หมวดหมู่
ภูมิภาค

ศปบ.จชต.-สอศ.ส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตรโรตีและชาชัก” แก่นักศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้

(8 สิงหาคม 2562) นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ รองผู้อำนวยการศู […]

หมวดหมู่
สป.

สป.ศธ.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Day) ปี 2562

(8 สิงหาคม 2562) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่ม […]

หมวดหมู่
สป.

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน […]