ศธ.ออกมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ

(7 สิงหาคม 2562) นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในหนังสือแจ้งทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ รวมทั้งกำหนดสถานที่ตั้งและผู้บริหารศูนย์เฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ 3 จุด คือ 1) ห้องประชุมสำนักอำนวยการ สป. ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ 2) อาคาร สพฐ.1 ชั้น 1 และ 3) อาคาร สอศ. ห้องประชุม 4 ชั้น 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s