กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจัดงาน “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ สืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ และเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการ

โดยในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ช่วงเช้าจะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน พิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ในช่วงสาย พิธีสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี ในช่วงบ่าย และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในช่วงค่ำ

นอกจากนี้ ตลอด 3 วันของการจัดงาน จะมีการแสดงที่น่าสนใจบนเวทีในช่วงเย็นๆ การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงกิจกรรมตามบูธต่างๆ มากมาย

ทั้งนี้ ขอเชิญประชาชนร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในช่วงเย็นของวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ เวทีหน้ากระทรวงศึกษาธิการ