สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจเรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ ศธ.

ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จากสวนดุสิตโพล “เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อรัฐมนตรี 20 กระทรวง จำนวนท้ังสิ้น 1,586 คน ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2562

ในส่วนของ ศธ.3 อันดับแรก คือ

  • สร้างโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา 43.08%
  • พัฒนาการศึกษาให้ดีมีคุณภาพ ทัดเทียมกับต่างประเทศ นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ 33.94%
  • ปฏิรูปการศึกษา พัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับเด็ก เลิกท่องจำ 26.11%

อ้างจาก สวนดุสิตโพล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s