หมวดหมู่
สอศ.

รมช.ศธ.(ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ) ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ลพบุรี

จังหวัดลพบุรี – เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 4 แห่งในจังหวัดลพบุรี

เวลา 10.30 น. รมช.ศธ.และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี อ.พัฒนานิคม โดยเยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้โรงงานผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรส์ ทักษะการตรวจหาเชื้อและสารปนเปื้อนในน้ำนม

จากนั้นเวลา 13.00 น. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ อ.เมืองฯ โดยได้เยี่ยมชมสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา อาทิ เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ, รถตัดหญ้าบังคับวิทยุ, เรือรดน้ำในร่องสวนบังคับวิทยุ, เครื่องฝานกล้วยฉาบ, เครื่องปอกกระเทียม, เตาไร้ควันชีวะมวล, เครื่องขุดมันสำปะหลัง, เตาเผาถ่าน ถัง 200 ลิตร, เตาเผาข้าวหลาม เป็นต้น

เวลา 14.30 น. ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อ.เมืองฯ โดยเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ PLC (Programmable Logic Controller) ซึ่งเป็นโครงการการเรียนการสอน Coding โดยตรงของครูสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ครูสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล และครูสังกัด สอศ. ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-24 กรกฎาคม 2562

จากนั้น ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช พร้อมด้วยนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. และคณะผู้บริหารส่วนกลาง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยนายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการ กช. และคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวตอนหนึ่งว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านทักษะภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding เป็นภาษาที่ 3 ของหลักสูตรการศึกษาไทย นอกเหนือจากภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ จึงต้องการผลักดันเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุด

เนื่องจากเทคโนโลยีโลกยุคดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็ว และเข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจำวันของทุกคน ทำให้วันนี้การเรียนภาษาไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ที่ภาษาพูดของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงภาษาคอมพิวเตอร์ หรือการเรียนโค้ดดิ้ง (Coding) ที่จำเป็นสำหรับเด็กยุคใหม่ก้าวให้ทันโลก รวมทั้งผู้ประกอบการยุคใหม่ล้วนหันมาเป็นผู้เล่นในตลาดนี้ ดังนั้น Coding คือความจำเป็นทางด้านการศึกษาของประเทศไทย

“ขอฝากความหวังไว้กับนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาในระบบทวิภาคี ในเรื่องการศึกษา Coding อย่างจริงจัง เพราะต้องเตรียมพร้อมรองรับความผันผวนของสังคมในอนาคต โลกเราเปลี่ยนแปลงไปไวมาก จึงขอฝากความหวังและความห่วงใยในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้ก้าวทันโลก”

ปกรณ์ เรืองยิ่ง, อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
บัลลังก์ โรหิตเสถียร / เรียบเรียง
อธิชนม์ สลางสิงห์ , ธนภัทร์ จันทร์ห้างหว้า , กิตติกร แซ่หมู่ /ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s