ศธ.พร้อมใจปลูกต้นไม้กว่า 5 แสนต้น เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พนิช รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวงศึกษาธิการ​ พร้อมด้วย​นางกนกวรรณ​ วิลาวัลย์​ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ ร่วมโครงการ​ “ศธ.ปลูกป่า​เฉลิมพระเกียรติ​ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี​บรม​ราชาภิเษก”​ โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงาน ฝ่ายปกครอง ทหาร และตำรวจ รวมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวนกว่า 2,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันศุก​ร์ที่​ 19​ กรกฎาคม​ 2562​ ณ​ เขาพระยาเดินธง​ อ.พัฒนา​นิคม​ จ.ลพบุรี

คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พ​นิช​ กล่าวว่า​ การปลูกป่าในครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความยั่งยืน เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติตลอดไป โดยเฉพาะป่าไม้ที่เป็นทั้งแหล่งต้นน้ำลำธาร และเป็นทั้งแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อาศัยอยู่ร่วมกับป่าในลักษณะเกื้อกูล และอยู่ร่วมกัน พึ่งพากันตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้พระราชทานไว้เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยนำความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนป่าแล้ว ยังจะช่วยหล่อหลอม และสร้างความตระหนักให้ทุกคนมีความรักป่าไม้ มีจิตสำนึกร่วมกัน เป็นการปลูกต้นไม้ในหัวใจ ตามปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานไว้

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวขอบคุณทุกคนที่ได้ร่วมกันทำสิ่งดี​ ๆ ให้กับประเทศด้วยหัวใจ ร่วมกันสร้างรากแก้วของต้นไม้ให้เติบโตในหัวใจของทุกคน และเติบโตในพื้นแผ่นดินไทย เติบโตด้วยความรักเช่นเดียวกับการปลูกฝังการศึกษาในหัวใจของทุกคน เพื่อทำให้ประเทศพัฒนาด้วยการแสดงความรักด้านสิ่งแวดล้อม รักต้นไม้และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

นายการุณ​ สกุล​ประดิษฐ์​ ปลัด​ ศธ.​ กล่าวว่า​ โครงการ​ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ​ฯ​ ได้รับความเห็นชอบให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ​เนื่องใน​โอกาส​มหา​มงคล​พระราชพิธี​บรม​ราชาภิเษก​ เพื่อส่งเสริม​ให้บุคลากร​ นักเรียน​ และนักศึกษา​ ได้ศึกษา​เรียนรู้​แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์​ฟื้นฟู​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และสิ่งแวดล้อม​ รวมถึง​ได้มีส่วนร่วม​ในการอนุรักษ์​และฟื้นฟู​ทรัพยากร​ป่าไม้ของชาติ​ ซึ่งกรมป่าไม้ได้สนับสนุน​กล้าไม้แก่ ศธ.​ จำนวน​ 524,370 ต้น​ เพื่อปลูก​พร้อมกันทุกจังหวัด​ ทั่วประเทศ​ โดยกำหนดพื้นที่​ปลูก​ ดังนี้

1) ส่วนกลาง​ ปลูกจำนวน​ 6,810 ต้น​ บนเนื้อที่​ 25​ ไร่​ ในพื้นที่​เขาพระยา​เดินธง​ ต.พัฒนา​นิคม​ อ.พัฒนา​นิคม​ จ.ลพบุรี​ มีผู้เข้าร่วม​กิจกรรม​จากหน่วยงานในจังหวัด​ลพบุรี​ ทั้งฝ่ายปกครอง​ ทหาร​ ตำรว​จ​ ข้าราชการ​ ผู้บริหาร​ บุคลากร​ นักเรียน​และนักศึกษา​สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ​ จำนวนกว่า​ 2,000​ คน

2) ส่วนภูมิภาค​ มอบหมาย​ให้สำนักงาน​ศึกษาธิการ​จังหวัด​ ร่วมกับหน่วยงานและสถานศึกษา​ในจังหวัด​ จัดกิจกรรม​ปลูกต้นไม้ในสถานที่ของหน่วยงาน​ พร้อมกับส่วนกลาง จังหวัดละ​ 6,810 ต้น

นอกจากนี้​ ยังได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่ปลูกต้นไม้​ มีการดูแล​ บำรุงรักษา​ต้นไม้ที่ปลูก​ให้เจริญ​งอกงามอย่างต่อเนื่อง​ และติดตาม​ผลภายหลังจากการปลูก ซึ่งจะช่วยปลูกจิตสำนึกของเยาวชน​ให้ตระหนัก​และเห็นถึง​ความสำคัญ​ ตลอดจนมีส่วนร่วม​ในการอนุรักษ์​ทรัพยากร​ป่าไม้​ของชาติ

อิชยา กัปปา, ปารัชญ์​ ไชยเวช​ / สรุป​
กลุ่มสารนิเทศ สป. / ถ่ายภาพ