3 รัฐมนตรี ศธ.เข้ารับตำแหน่ง

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางเข้ารับตำแหน่งและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

เน้นวาระเร่งด่วนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างเด็กไทยให้แข่งขันได้ในทศวรรษที่ 21

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ กล่าวว่า การพบปะผู้บริหาร ศธ.ครั้งนี้ ได้พูดถึงวาระเร่งด่วนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยเฉพาะเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะที่สามารถแข่งขันได้ในทศวรรษที่ 21 ซึ่งต้องพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความพร้อมในการปรับตัว ทั้งด้านความรู้พื้นฐาน และการปรับทักษะเพื่อรองรับการแข่งขันขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

กระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่มีหน้าที่รับผิดชอบ จึงต้องเร่งพัฒนาบุคคลเหล่านี้ให้แข็งแกร่งที่สุด ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว การเรียนบางสาขาวิชาในวันนี้ อาจจะไม่ได้ใช้ใน 3 ปีข้างหน้าก็เป็นได้ พวกเราจึงต้องใส่ใจในการสร้างทักษะให้แก่เด็กและเยาวชนไทย ให้สามารถปรับตัวไปสู่โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ยืนได้ในสังคมโลก โดยได้มอบหมายให้ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายไปผสมผสานกับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน

นำปัญหามาแก้ไข พร้อมเปิดใจรับฟัง

ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่สุดในการทำงาน คือ การศึกษาข้อมูลที่มีอยู่เบื้องต้น แล้วมาดูว่าสามารถต่อยอดหรือแก้ไขปัญหาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเน้นย้ำให้เปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะที่สามารถเปลี่ยนแปลงให้การศึกษาไทยสามารถพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบัน

ขณะที่การวางพื้นฐานความรู้เบื้องต้นอาจยังไม่เพียงพอ โดยต้องแบ่งกลุ่มพื้นฐานที่ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาให้เท่ากันก่อน และขณะเดียวกันกลุ่มของนักเรียนที่พร้อมจะรับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ศธ.จะต้องรีบให้การสนับสนุน โดยต้องหา “ช้างเผือก” ให้เจอ ซึ่งเชื่อว่ามีอยู่จำนวนมากในทุกระดับอายุ หากพบกลุ่มช้างเผือกและวางแผนอย่างเหมาะสม บุคคลกลุ่มนี้จะสามารถเป็นผู้นำของประเทศได้ในอนาคต

ให้ความสำคัญคุณภาพชีวิตครู มีความพร้อมเป็นแม่พิมพ์ของชาติ

ประเด็นสำคัญต่อมาคือ การพัฒนาครู เนื่องจากเยาวชนทุกคนเก่งขึ้นมาได้เพราะครู ดังนั้นการพัฒนาครูจึงมีความเชื่อมโยงกันกับ “ประสิทธิภาพ” ของนักเรียน ซึ่งขณะนี้ต้องต่อยอดในสิ่งที่มีอยู่ก่อน เพื่อเตรียมพร้อมครูสู่โลกยุคใหม่ และให้ความสำคัญกับคุณภาพของชีวิตของครู คุณภาพในการทำงานของครู ตลอดจนคุณภาพในองค์ประกอบที่ทำให้ครูมีความสามารถ มีกำลังใจ มีความพร้อมในการเป็นแม่พิมพ์ของชาติ ซึ่งอาจจะใช้เวลาสักระยะ แต่จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด

พร้อมดูหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับโลกยุคดิจิทัล

นอกจากนี้ ยังต้องมาดูในหลักสูตรต่าง ๆ ที่มี เนื่องจากโลกปัจจุบันกำลังผ่านไปยังโลกดิจิทัล จึงควรนำเทคโนโลยีมาผสมผสานกันเพื่อให้การเรียนการสอนได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับการศึกษาที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้มีการพูดคุยกับผู้บริหาร ศธ.และกำหนดเวลาของกระบวนการดังกล่าว คาดว่าหากทำได้ภายใน 1 เดือน จะทำให้เห็นภาพเป้าหมายการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ได้ชัดเจนขึ้น

ให้ความสำคัญกับเด็กปฐมวัย เพื่อนำพาประเทศในอนาคต

ทั้งนี้อีก 15 ปี ข้างหน้าประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ อัตราการเกิดของประชากรลดลง ดังนั้นเราจึงจะต้องให้ความสำคัญกับเด็กปฐมวัยมาก เพราะเมื่อถึงเวลานั้น เด็กปฐมวัยในวันนี้จะมีอายุ 20-35 ปี ถือเป็นกำลังสำคัญที่จะนำพาประเทศชาติเดินหน้าต่อไป จึงต้องทำให้เด็กกลุ่มนี้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่วัยเรียน ซึ่งหลักสูตรที่เรียนจะต้องทำให้เด็กมีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

เน้นทำงานประสานร่วมกันเป็นทีม “MOE One Team”

สำหรับแนวทางการทำงานของ ศธ. จึงเป็นการพัฒนาทั้งระบบ แต่แยกส่วนในเรื่องของความสำคัญและงบประมาณ ส่วนการจัดสรรงบประมาณจะต้องพิจารณาแนวทางการทำงานในปัจจุบัน ผสมผสานกับแนวคิดจากทุกภาคส่วน ตลอดจนเน้นย้ำเรื่องการทำงานร่วมกันเป็นทีม รับฟังความเห็นของทุกฝ่าย ตามแนวทาง “MOE One Team” เชื่อว่า ศธ.มีทุกอย่างพร้อมแล้ว เพียงแต่ต้องปรับเปลี่ยนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หากมีส่วนใดต้องปรับปรุงแก้ไข ก็พร้อมดำเนินการต่อไป เพราะโดยหลักแล้ว ต้องเอาปัญหามาคุยกัน จะถูกจะผิดไม่ใช่ปัญหา แต่เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันด้วยความสุขและสบายใจ

ต้องมีความเชื่อว่าทุกปัญหาควรจะต้องแก้ไขได้ มิเช่นนั้น เราก็จะยอมรับปัญหานั้นว่าแก้ไขไม่ได้ และอาจปล่อยทิ้งไว้ต่อไปในอนาคต

ย้ำมาตรฐานของครู และวินัยเด็กเป็นเรื่องสำคัญ

รมว.ศธ.กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าพื้นฐานความรู้ความสามารถของครูทั่วประเทศไม่เท่ากัน จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพของครู เพื่อให้มาตรฐานเบื้องต้นของครูเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน เด็กจะได้มีความรู้พื้นฐานเท่ากัน ส่วนหลังจากขั้นตอนนี้ครูและเด็กจะสามารถต่อยอดไปได้อย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคน

นอกจากนี้ ต้องการเน้นเรื่องการส่งเสริมการสร้างวินัยให้กับนักเรียน ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นในวันหรือปีเดียว แต่วินัยเกิดจากการสั่งสมการเรียนรู้และฝึกฝนมาอย่างต่อเนื่อง

พร้อมปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบให้เอื้อต่อการพัฒนาการศึกษา

ส่วนเรื่องวิธีวัดผลประสิทธิภาพของครูในปัจจุบันควรเป็นอย่างไร เป็นภาระของครูหรือไม่ หรือจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีหรือไม่นั้น ขอพิจารณาแนวทางเดิมก่อน แล้วมาวิเคราะห์ดูว่าจะดำเนินการไปในทิศทางใด รวมถึงเรื่อง “คืนครูสู่ห้องเรียน” จะทำให้เป็นรูปธรรมได้อย่างไร ซึ่งประเด็นดังกล่าวต้องขอเวลาในการดำเนินการ

สำหรับเรื่องโครงการ “คูปองพัฒนาครู” ขณะนี้ต้องพิจารณาดูว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง หากมีเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของครู ก็ต้องดูที่มาว่าควรจะมีหรือไม่ สำหรับประเด็นนี้ยืนยันว่าไม่ต้องเป็นห่วง เนื่องจากสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจได้

ส่วนเรื่องการแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ ได้มอบแนวทางไว้ว่าสิ่งใดที่ทำให้การพัฒนาการศึกษาไทยติดขัดหรือล่าช้า และคนส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการเปลี่ยนแปลง ก็จะรับไปพิจารณา

รมว.ศธ. “นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ”

รมช.ศธ.“คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช”
เน้น “เทคโนโลยีการเกษตร และ Coding Skills

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า เรื่องที่สามารถทำได้ทันที คือ

1) เทคโนโลยีการเกษตร โดยนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในด้านการเกษตร เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งจะช่วยทั้งด้านบริหารจัดการและการผลิต เพื่อให้เกษตรกรไทยเป็น Smart Farmer

2) การพัฒนาทักษะของศตวรรษที่ 21 นอกจากคนไทยควรพูดได้ 2 ภาษาแล้ว ควรมีภาษาที่ 3 เพิ่มด้วย คือ การเพิ่มทักษะภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding Skills โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะอบรมครูให้มีพื้นฐานในการสอน Coding ส่วนเด็กสามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่อายุ 3 ขวบ โดยที่ยังไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ แต่เป็นการฝึกตรรกะ ให้เด็กรู้จักคิดวางแผนและแก้ปัญหา ขณะนี้มีทีมงานพร้อมดำเนินการแล้วคาดว่าน่าจะเริ่มสอนทันเปิดเทอมหน้า ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละโรงเรียน อาจจะทดลองทำในทุกภูมิภาคและกลุ่มโรงเรียนก่อน โดยเน้นไปที่โรงเรียนห่างไกลตามชนบท เพื่อให้ครูมาอบรมและสามารถที่จะเริ่มสอนได้เลย จากนั้นจึงขยายไปจนครบทุกโรงเรียนทั่วประเทศ

รมช.ศธ.“คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช”

รมช.ศธ. “กนกวรรณ วิลาวัลย์”
ย้ำส่งเสริมอาชีพ กศน.-
อาชีวะ EEC-วินัยของชาติ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวถึงแนวทางการทำงานเบื้องต้น คือ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบัน ศธ. มีแนวทางการทำงานอยู่แล้ว จึงต้องดูว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรบ้าง เช่น กรณีผู้เรียน กศน.ลงทะเบียนเรียนแล้วไม่สะดวกที่จะมาเรียน ต้องแก้ปัญหาอย่างไรให้ผู้เรียนสามารถมาเรียนและทำงานไปด้วยได้ รวมถึงพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มคุณค่าและประสิทธิภาพให้มากขึ้น ตลอดจนดูแลขวัญกำลังใจของครู กศน. ซึ่งเป็นกลไกสำคัญมากในการขับเคลื่อนนโยบายของทุก ๆ รัฐบาล

ในส่วนของการเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา จะพยายามทำให้ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเอง มีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสาขาอาชีพของตน รวมทั้งส่งเสริมระบบทวิภาคีซึ่งมีอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยประสานขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการที่มีอยู่จริงในทุกพื้นที่ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษาฝึกงานและได้รับค่าตอบแทน ตลอดจนได้รับบรรจุเป็นพนักงานด้วย

ด้านลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี จะเน้นให้ลูกหลานเยาวชนมีวินัย ซึ่งต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็ก หาแนวทางทำให้เด็กมีความสุขมีส่วนร่วมในการเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณค่ามีความสำคัญและภาคภูมิใจในการเป็นลูกเสือ ยุวกาชาด หรือเนตรนารี

รมช.ศธ. “กนกวรรณ วิลาวัลย์”

อนึ่ง ในการเดินทางเข้ารับตำแหน่งครั้งนี้ มีการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ 17 ผลงานเด่นของกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (2557-2562) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าวได้

ไฟล์ข้อมูลสารสนเทศ ศธ.
17 ผลงานเด่น ศธ.ในรอบ 5 ปี

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์, ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร / เรียบเรียง
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

ผู้บริหาร ข้าราชการ ศธ.ร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น
สักการะพระพุทธรูปประจำกระทรวง และศาลพระภูมิ
สักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6
รมว.ศธ. และ รมช.ศธ. ร่วมรับฟังการนำเสนอ และมอบนโยบายแนวทางการทำงานในเบื้องต้น
กับผู้บริหาร 4 องค์กรหลัก
กับคณะผู้บริหาร สป.ศธ.
กับคณะผู้บริหาร สพฐ.
กับคณะผู้บริหาร สอศ.
กับคณะผู้บริหาร สกศ.
กับคณะผู้ตรวจราชการ ศธ.
กับตัวแทนศึกษาธิการภาค
กับคณะผู้บริหาร 4 หน่วยงานในกำกับ และ 3 องค์การมหาชน
กระทรวงศึกษาธิการ
MOE one team

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: