สพฐ.เตรียมจัดตั้ง สพม.ครบทุกจังหวัด

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงนามในหนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ทุกเขต ให้ยืนยันสถานที่ตั้ง สพม. เพิ่มเติม

ทั้งนี้ ปัจจุบัน สพม. มีจำนวนทั้งสิ้น 42 เขต ซึ่ง สพม.ส่วนใหญ่ดูแลรับผิดชอบมากกว่า 1 จังหวัด เช่น สพม.22 ดูแลพื้นที่จังหวัดนครพนมและมุกดาหาร, สพม.42 ดูแลจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี ฯลฯ ทำให้การขับเคลื่อนงานบางเรื่องมีความล่าช้า

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงต้องการสำรวจข้อมูลยืนยันสถานที่ตั้งที่จะจัดตั้งเพิ่มเติม พร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็น เพื่อเตรียมเสนอนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาออกประกาศจัดตั้ง สพม.ให้ครบทุกจังหวัดต่อไป

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป

One thought on “สพฐ.เตรียมจัดตั้ง สพม.ครบทุกจังหวัด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s