ประกวดการวาดและการเขียน หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

สพฐ.เชิญน้องๆ นักเรียนนักศึกษา ส่งผลงานประกวดการวาดและการเขียน เพื่อคัดเลือกไปตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

1. ภาพปกและตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ
2. ผลงานเขียน ในรูปแบบนิทาน การ์ตูนช่อง เรื่องสั้น เรื่องเล่าประสบการณ์

ส่งผลงานผ่านต้นสังกัด รร. ตั้งแต่บัดนี้ – 2 สิงหาคม 2562 สอบถาม สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. โทร 02 288 5730-2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s